Спорт жарыслары

2016-2017  орта арнаулы касип-онер колледжлери хамде академиялык лицей окыушылары арасында откерилген «Жас куткарыушы» спорт жарысларында Нокис автомобил-жол хожалыгы хам хызмет корсетиу касип-онер колледжи командасы Каракалпакстан Республикасы колеминде биринши орынды ийеледи хамде Озбекстан Республикасы баскышы Наманган уалаятында катнасып келди.